تفاوت آکواریوم های آب شور وشیرین

تفاوت آکواریوم های آب شور وشیرین

ماهی های آکواریوم های آب شور نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس تر هستند. ماهی های آب شیرین در رودخانه ها، برکه ها، دریاچه ها و.. زندگی می کنند در حالی که ماهی های آب شور در دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند.

به همین دلیل شرایط محیطی آنها به نسبتا پایدارتر از شرایط زندگی ماهی آب شیرین است و آنها نیازی به وقف کردن خود با شرایط جدید شیمیایی و دمای محیطی ندارند. علاوه بر این چون اکثر ماهی های آب شور  مهاجم هستند گرفتن  و نگهداری آنها سخت تر است. ریسک نگهداری و صید ماهی های آب شور  موجب می شود که قیمت آنها نیز نسبت به همتایان آب شیرین آنها بیشتر باشد.

عوامل مهم :

عوامل  مهم و حیاتی در اکواریوم های آب شور عبارتند از:PH، نیترات، شوری و دما.در طول  انجام پروسه ها ، آمونیاک و نیترات می توانند مشکل آفرین بشوند. این عوامل  در آکواریوم آب شور خیلی از آکواریوم آب شیرین  متفاوت نیستند . اما عامل  دما  بین این دو نوع اکواریوم ، بسیار متفاوت می تواند باشد.

PH در آکواریوم های مرجانی

PH  در آکواریوم های  مرجانی یکی  از مهمترین عوامل محسوب می شود. ماهی های آکواریوم های مرجانی نسبت به تغییر سریع PH  بسیار حساس هستند. بنابراین نگهداری میزان PH  در 0.2 بسیار حیاتی است.همه ی موجودات آب شور ، PH ، 8.2 و در رنج بین 8.0 تا 8.4 را دوست دارند. PH  هرگز نباید از 8.0 کمتر شود.

نیترات:

عامل مهم بعدی نیترات است. میزان تحمل ماهی های آب شور، نسبت به سایر بی مهره گان  در مقابل نیترات بالا بیشتر است. با این وجود ماهی های آب شور با نیترات کمتر از 20ppm و سایر بی مهره گان نیترات کمتر از 0.5 ppm  سازگار هستند.

شوری :

عامل بعدی شوری  یا چگالی ویژه است.چگالی ویژه میزان نمک در آب است.بسیاری از متخصصین چگالی ویژه و شوری را یکی می دانند اما اگر بخواهیم خیلی تخصصی صحبت کنیم اینطور نیست. چگالی ویژه به میزان دما بستگی دارد اما شوری  به دما بستگی ندارد. اکثر چگالی سنجش ها ، چگالی درست را در دمای 59F اندازه گیری می کنند.

دما:

دما در آکواریوم های آب شور تفاوتی با دما در آکواریوم های آب شیرین ندارد. دمای بین 24C-27C یا 75F-80F برای اکواریوم دمای مناسبی است.از آنجایی که نوسان در دما موجب ایجاد استرس در ماهی می شود و استرس منجر به بیماری در ماهی ها می شود بنابراین یک هیتر خوب از الزامات کار است.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید