سنگ زنده

سنگ زنده

صخره جاندار یا همان سنگ زنده عمدتاً از خرده سنگهای مرجانی تشکیل شده که در نتیجه طوفان به این شکل درآمده اند و به عنوان یک منبع طبیعی است بسیار منفذدار است و تعدادی از جلبکها، باکتریها و بی مهرگان کوچک، مواد زائدی از قبیل آمونیاک، نیترات، فسفات روی آن قرار می گیرند، همچنین تبدیل آمونیاک به نیترات توسط این صخره ها نیز انجام می شود. در واقع اساساً نیتریفیکاسیون بیولوژیکی را انجام میدهد و پناهی برای موجودات ساکن اکواریوم است.

حواستان باشد که هر صخره ای که در هوای آزاد نگه داشته شود ممکن است در معرض آلودگی باشد بنابراین ابتدا آنها را کاملاً بشوئید و بهتر است برای تمامی آکواریوم های آب شور از صخره هایی با منشأ آهکی مثل Limestone یا مرجان استفاده کرد و در یک آکواریوم فقط ماهی با استفاده از صخره اقیانوس می توانید نماسازی کنید.

صخره اقیانوس از مرجان های قدیمی تشکیل شده است این صخره ها به راحتی قابل دسترس و ارزان، اما فشرده و متراکم است و در آکواریوم های کوچکتر باید آب کمتر از حد مطلوب باشد. چون فشردگی و تراکم این سنگها باعث می شود سطح آب بالا بیاید. همچنین در چیدمان این صخره ها ابتدا تکه های بزرگتر و سپس کوچکتر را بچینید و همه فضا را پر کنید

سنگ زنده كه قطعات جدا شده از ساختارهاي مرجاني است را از آن جهت زنده مينامند كه ارگانيسمهاي زنده فراواني در آن وجود دارد نظير جلبك، خرچنگ، كرمهاي دريايي، باكتري. امروزه يكي از مهمترين علل توفيق نگهداري آكواريومهاي آبشور، وجود سنگ زنده در آكواريومها است. معمولا توصيه ميشود كه در آكواريومهاي فيش اَنلي، به ازاي حدودا هر 4ليتر آب، نيم كيلو سنگ زنده و در آكواريومهاي ريف به ازاي هر 4ليتر آب، يك كيلو يا بيشتر سنگ زنده استفاده شود. البته از آنجا كه ممكن است بدليل افزايش ماهيها و رشد آنها ميزان فضولاتشان هم افزايش يابد، لازم است از اسكيمر نيز استفاده شود.

صخره جاندار یا همان سنگ زنده عمدتاً از خرده سنگهای مرجانی تشکیل شده که در نتیجه طوفان به این شکل درآمده اند و به عنوان یک منبع طبیعی است بسیار منفذدار است و تعدادی از جلبکها، باکتریها و بی مهرگان کوچک، مواد زائدی از قبیل آمونیاک، نیترات، فسفات روی آن قرار می گیرند، همچنین تبدیل آمونیاک به نیترات توسط این صخره ها نیز انجام می شود. در واقع اساساً نیتریفیکاسیون بیولوژیکی را انجام میدهد و پناهی برای موجودات ساکن اکواریوم است.

حواستان باشد که هر صخره ای که در هوای آزاد نگه داشته شود ممکن است در معرض آلودگی باشد بنابراین ابتدا آنها را کاملاً بشوئید و بهتر است برای تمامی آکواریوم های آب شور از صخره هایی با منشأ آهکی مثل Limestone یا مرجان استفاده کرد و در یک آکواریوم فقط ماهی با استفاده از صخره اقیانوس می توانید نماسازی کنید.

صخره اقیانوس از مرجان های قدیمی تشکیل شده است این صخره ها به راحتی قابل دسترس و ارزان، اما فشرده و متراکم است و در آکواریوم های کوچکتر باید آب کمتر از حد مطلوب باشد. چون فشردگی و تراکم این سنگها باعث می شود سطح آب بالا بیاید. همچنین در چیدمان این صخره ها ابتدا تکه های بزرگتر و سپس کوچکتر را بچینید و همه فضا را پر کنید

سنگ زنده كه قطعات جدا شده از ساختارهاي مرجاني است را از آن جهت زنده مينامند كه ارگانيسمهاي زنده فراواني در آن وجود دارد نظير جلبك، خرچنگ، كرمهاي دريايي، باكتري. امروزه يكي از مهمترين علل توفيق نگهداري آكواريومهاي آبشور، وجود سنگ زنده در آكواريومها است. معمولا توصيه ميشود كه در آكواريومهاي فيش اَنلي، به ازاي حدودا هر 4ليتر آب، نيم كيلو سنگ زنده و در آكواريومهاي ريف به ازاي هر 4ليتر آب، يك كيلو يا بيشتر سنگ زنده استفاده شود. البته از آنجا كه ممكن است بدليل افزايش ماهيها و رشد آنها ميزان فضولاتشان هم افزايش يابد، لازم است از اسكيمر نيز استفاده شود.

زمانی که در مورد سنگ زنده (Live rock) یا لایو راک صحبت می شود، به اشتباه تصور می شود که خود سنگ زنده می باشد. درحالی که، مجموعه ای از حیات دریایی ریز و درشت است که با زندگی بر روی و درون آن، به سنگ زنده، زندگی می بخشد. خود سنگ تنها از اسکلت های کربنات کلسیم مرجان های مرده یا سایر ارگانیسم های آهکی تشکیل شده است.

انواع گوناگونی از سنگ زنده وجود دارد. صخره های تپه مرجانی (Reef Rock) از تکه هایی از مرجان ها یا سنگ های مرجانی خارج از تپه مرجانی که شکسته شده و به کف آب افتاده اند و پس از مدتی توسط ارگانیسم هایی مانند جلبک قرمز و اسفنج ها پوشانده شده اند، تشکیل می شوند.

صخره های ساحلی (Inshore rock) به صخره های درون تپه مرجانی که گرایش به انبوه شدن دارند و توسط جلبک ها، صدف ها، خرچنگ ها، میگوها و سایر ارگانیسم های ناخواسته پوشانده می شوند، گفته می شود. طبق نظر آقای چارلز دلبیک (مقاله نویس Aquarium USA)، صخره های تپه مرجانی به دلیل چرخه سریع تر و در نتیجه تثبیت سریع تر آکواریوم، از صخره های ساحلی مطلوب تر می باشند.

همچنین سنگ پایه (base rock) مرده وجود دارد که دارای هیچگونه حیاتی نمی باشد. این نوع سنگ، به دلیل نرسیدن نور به آن، شامل هیچ حیات خارجی نمی باشد، و بنابراین می توان شکل های دیگری از سنگ های زنده پیشرفته تر و مرجان ها را بر روی آن ها قرار داد، تا بدین ترتیب سیستم تپه مرجانی ایجاد شود. استفاده از این سنگ ها به عنوان سنگ های مرکزی آکواریوم فکر بدی نیست. زمانی که سنگ های پایه به خوبی برپا شدند، می توانید به آرامی انواع پیشرفته تری از سنگ های زنده را به آنها اضافه میکند.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید